Ons verhaal

In 2018 zijn we verschillende ZZP-WhatsApp-groepen gestart en hebben we meetings gehad om kennis uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen. Links en rechts weten we elkaar in de groepen en ook steeds vaker persoonlijk te vinden voor technische vraagstukken, opdrachten en andere zaken.

De WhatsApp-groepen groeide al snel uit tot een landelijk dekking. Met het groeien van de groepen, merkten we ook dat onderwerpen en contacten iets minder persoonlijker werden en groeide de groep van mensen die er toegelaten werden en niet meer persoonlijk kenden. Mede hierdoor ontstond vanuit verschillende hoeken een soort van behoefte om regionaal iets op te starten. Een regionale groep, met regionale dekking en regionale mensen waarin iedereen elkaar kent, de lijnen kort zijn en de regionale taal van de klant spreekt. Een samenwerkingsverband zoals we het noemen waar we enerzijds zzp-ers als elkaar makkelijk kunnen vinden, qua kennis, kunde en anderzijds de klanten en bedrijven weten die ons (netwerk van kennis, kunde en kwaliteit) makkelijk kunnen vinden. Bij een selecte groep ontstond het idee dit verder vorm te gaan geven en heeft het initiatief genomen heeft en elkaar gesproken. Wat daarop volgde was een bijeenkomst is een iets grotere samenstelling en spreiding uit de noordelijke drie provincies. Er werd een naam verzonnen en er werd een logo en een strijdplan bedacht. Niet veel later was de maatschap IT Alliance een feit!

Ondertussen werken we zowel binnen als buiten onze regio en helpen klanten hun technische vraagstukken tot een goede oplossing te leiden.

Onze kernwaarden:

  • Respect
  • Kennis
  • Kunde
  • Kwaliteit
  • Diversiteit
  • Openheid